Sant Andreu

Les set veritats del contracte pels ni-ni's

El Director del Servei d'Ocupació de Catalunya, Juanjo Berbel, explica clarament la que va ser la primera proposta del President Montilla en aquesta campanya electoral, el Contracte pel futur. Entorn de la proposta alguns partits han realitzat un gran exercici de demagògia.

(article publicat a la web del PSC-Barcelonès Nord http://www.socialistes.cat/psc/Territoris/Barcelones-Nord-Federacio/Actualitat/Autonomiques-2010/Les-set-veritats-del-contracte-pels-ni-ni-s)

 

1. És una mesura electoralista?

NO. Estava anunciada al Parlament des d’abril de 2010 i s’ha hagut d’esperar a l’aprovació de la reforma laboral el dia 17 de setembre perquè dona millors condicions pels contractes formatius per joves sense estudis.

2. Són contractes només per “ni-ni’s” que estan a casa sense fer res?

NO. Està destinat a 5000 joves menors de 25 anys que estan a l’atur i que tenen una formació molt baixa, però que molts d’ells estan buscant una feina activament. Hi ha quasi 50.000 joves en aquesta situació a Catalunya, la Generalitat mai els ha anomenat ni-ni’s, i no els podem deixar enrera en el mercat de treball.

3. Es donen contractes “gratis” als joves que no s’han esforçat a la vida?

NO. Els i les joves han de fer abans uns 4 mesos de formació específica fora de l’empresa en allò que pot ser la seva feina després. No cobren res durant aquests 4 mesos, i s’han d’esforçar per acabar aquesta formació amb aprofitament. Només si l’acaben amb aprofitament podran optar a un contracte formatiu, i a més és obligatori que abans s’inscriguin a l’ESO de nou per acabar-la. Per tant, esforç compartit del jove i del Govern.

4. Els contractes per aquests joves seran precaris?

NO. Els contractes són de 6 mesos com a mínim en una empresa i es cobra el que marqui el conveni col·lectiu d’aquella empresa o sector, per tant no es precaritzen els contractes. A més, si finalment l’empresa fa un contracte indefinit al jove, pot accedir a una subvenció del Ministeri de Treball i Immigració a les cotitzacions a la seguretat social.

5. El Govern només afavoreix les persones que no s’esforcen i no els joves que han dedicat a formar-se i estudiar la seva vida i que ara es troben en atur?

NO. Aquest projecte suposa una inversió de 19,9 milions d’Euros, una petita part dels més de 700 milions d’euros l’any que, com a volum d’inversió històric a la democràcia, es dediquen per part de la Generalitat per donar eines a les persones en atur i que puguin trobar una feina en el menor temps possible.

Tota la resta de fons es destinen a persones en atur, més d’un 30% d’elles joves amb estudis però en atur, els qual participen activament de cursos de formació, contractes al sector públic, o serveis i finançament per muntar una empresa, entre molts d’altres. A aquests serveis, malhauradament, no acostumen a accedir els joves amb baixa formació. Per això calia un programa així a Catalunya.

6. El Govern hauria de dedicar els seus recursos només a les persones que tenen més probabilitat de trobar una feina en l’actualitat?

NO. Un Govern progressista i d’esquerres treballa també per aquells que més ho necessiten. Només els governs socialistes han invertit en els més de 100 barris de Catalunya amb rendes més baixes i més atur, per fer que creixi la seva riquesa i la qualitat de vida de les persones. A tothom li sembla una política excel·lent, doncs el mateix ha de passar amb els projectes per persones amb més dificultats per trobar una feina o per acabar els estudis. Tothom és part de la nostra societat.

7. Per què no es coneix tota la resta de tasques que fa la Generalitat per les persones en atur?

Perquè als partits conservadors i de dreta no els interessen les persones en atur, de rendes baixes, ni les persones que viuen a molts dels nostres barris i que tenen dret a una feina i a millors serveis i benestar. Ho fan per càlcul electoral, com la crítica als contractes per joves en atur, pensant que els apropa al seu electorat de dretes que no té dificultats per arribar a final de mes. Els contractes formatius per joves són una política moderna, aplicada a altres països d’europa amb èxit, amb molta participació i interés per part de les empreses.

Moltes mares, pares i joves estan trucant a la Generalitat per interessar-se pel programa; igual no opinen als diaris, però són els nostres fills/es, o els dels nostres amics/es, i ningú s’enrecordà d’ells a Catalunya ni a la crisi dels 80, ni a la dels 90 (amb molt més atur juvenil que avui en dia), ni a l’actual si no hi fos a la Generalitat un govern d’esquerres.

La dreta nacionalista només proposa que els joves treballin gratis per les empreses, sense formació prèvia, sense contracte, sense salari, ho diu el seu programa electoral. Així no avança una societat igualitària que lluita per sortir de la crisi.

Jutgeu vosaltres mateixos.

Joan Josep Berbel Sánchez