Sant Andreu

Consell Sectorial d’Infància i Joventut

La JSC-Sant Andreu va participar el passat dijous 2 de desembre en una nova reunió del Consell Sectorial d’Infància i Joventut del Districte de Sant Andreu. Aquest Consell es reuneix ordinàriament de manera semestral, i té com a principals funcions informar de les polítiques de joventut que s’estan realitzant i impulsar el treball conjunt entre les entitats de l’àmbit.

En aquesta reunió, que va comptar amb la participació d’una quinzena d’entitats del Districte, es van explicar els projectes que hi ha en marxa per a fomentar la interculturalitat entre els joves, com el projecte “Emmou” i el treball que s’està realitzant des del Centre Garcilaso per incentivar als joves a plasmar en un format audiovisual com viuen la relació intercultural.


A continuació es va explicar la tasca portada a terme per la Comissió d’Entitats Polítiques, que va organitzar un debat electoral a Can Fabra en el qual van participar totes les entitats polítiques juvenils que treballen al districte de Sant Andreu.


Finalment, aprofitant que enguany és l’any internacional de la joventut, es va proposar a les entitats realitzar alguna activitat conjunta per promocionar aquest esdeveniment. Davant la bona acollida de la iniciativa, es va constituir un grup de treball que es començarà a reunir el proper dia 13 de gener, amb l’objectiu d’organitzar diverses activitats de cara a la propera mostra d’entitats.